Källkritik

En liten klok bok om källkritik, det tycker jag att detta är. De 31 sidorna, som till stor del upptas av bilder, ger förklaring till varför källkritik är viktigt, kunskap om ett antal begrepp som är centrala i sammanhanget och så en del råd och knep.

I boken föreslås att man kan bli källkritisk genom dessa tre steg:

  1. Inse att det är svårt att vara källkritisk om det innebär att man måste ändra sina åsikter.
  2. Man måste ha kunskaper. Och det knepiga är att ju mindre man vet desto mer överskattar man sina egna kunskaper.
  3. Ställa de fem vanliga källkritiska frågorna Vem? Vad? När? Hur? och Varför?

I slutet står det tröstande att alla blir lurade ibland. 

Två små invändningar har jag: 

Den ena är att i boken nämns många olika källor, det pratas om tidningar, webbplatser, tv, Tiktok, lärare, föräldrar, radio… men böcker finns inte med! Varken när det talas om tiden före internets tillkomst eller efter. Det gillar inte en skribent på faktabok.se.

Den andra är att boken saknar innehållsförteckning. Det är en bra struktur i boken, men jag tror ändå att en innehållsförteckning skulle kunna göra det ännu tydligare för läsaren hur olika avsnitt förhåller sig till varandra.

Men i huvudsak är det alltså en utmärkt bok om källkritik!

Cilla Dalén

Källkritik
Författare: Emelie Olofsson
Medverkande: Jack Werner
Hegas 2023
ISBN: 9789189777712
31 sidor
Provläs

Barnens rekordbok

J.T. Head från USA flög ensam i en luftballong när han var åtta år gammal. Nioåriga Robert rånade en bank. Zora Ball var sju år gammal när hon skapade ett mobilspel och Soborno Bari var nio år när han blev professor. 

Fast vänta nu, det där sista kan väl i alla fall inte vara sant? Näe, det är nog en missuppfattning av författaren till boken. Soborno Bari var ”visiting professor” och det verkar betyda att han undervisat vid vissa tillfällen. Det engelska ordet ”professor” betyder ju inte bara det svenska ”professor” utan även ”lärare”. Det är i och för sig också imponerande.

Ja, Barnens rekordbok som Andreas Palmaer skrivit och Fabian Göranson illustrerat innehåller många olika korta kapitel om fantastiska saker som barn har gjort. Det är mycket roligt att läsa, även om jag gärna skulle velat vara säker på att allt är sant. När jag hittar ett sakfel i en bok så blir jag alltid misstänksam även mot resten.

– saknar faktagranskare
– saknar källförteckning

Cilla Dalén

Barnens rekordbok
Författare: Andreas Palmaer
Illustratör: Fabian Göranson
Alfabeta 2023
ISBN: 9789150122350
Antal sidor: 64 

Tänk som en forskare

I sin bok Tänk som en forskare berättar den medicinska forskaren Emma Frans om olika aspekter av vetenskap och forskning, framför allt kvantitativ sådan. Hon förklarar hur forskare arbetar och beskriver den vetenskapliga processens olika delar. Frans skriver tydligt och ganska enkelt, hon tilltalar läsaren med ”du” och uppmanar duet att tänka och ibland pröva. Bilderna av Anders Végh Blidlöv är tuffa och boken kan tilltala både ungdomar och äldre barn.

Emma Frans skriver i början av boken att vetenskap ”kan liknas vid ett pussel där det krävs många bitar och mycket tid innan man får en tydlig bild av vad motivet föreställer”. Hon ger exempel ur historien om hur olika vetenskapsmän formulerat hypoteser, prövat dem med experiment och så småningom skapat ny kunskap. Alla kan ha fel och forskarnas resultat är preliminära. Men de är ändå viktiga att arbeta efter tills ny forskning nått ännu längre. 

Det är inte enkelt att bevisa något. I boken finns en ”evidenspyramid” som illustrerar att experimentella studier brukar anses väga tyngre än observationsstudier, men att studier som sammanfattar resultat från flera olika studier bör ge de mest trovärdiga resultaten. 

Emma Frans skriver också en hel del om varför vi människor inte alltid tror på forskning. Vad det är som lockar i konspirationsteorier till exempel, och vilka olika former av ”kognitiva bias” som brukar göra att vi inte fattar de klokaste besluten. Hon berättar också om vad vetenskapen säger om hur vi ska bemöta dem som inte tror på vetenskap.

Jag tycker att Emma Frans lyckas väl med förklara hur komplext det är med vetenskap men ändå övertyga mig som läsare att det är nödvändigt att försöka förstå vad forskningen kommit fram till, och hur. Det låter spännande att vara forskare, att försöka klura ut bättre och bättre förklaringar till det vi observerar i vår omvärld.

Jag har två mindre invändningar mot boken där den första är att vissa av exemplen och experimenten läsare uppmanas göra är lite långt ifrån själva innehållet i boken. De är spännande men jag tror inte att de hjälper förståelsen av bokens ämne. Den andra invändningen är den alldeles för korta ordlistan som finns i slutet av boken. Den borde ha ersatts med ett ordentligt register, med fler begrepp men också sidhänvisningar till de ställen i boken där begreppen reds ut ordentligt. Men som helhet är boken utmärkt och ämnet angeläget!

Cilla Dalén

Tänk som en forskare
Författare: Emma Frans
Illustratör: Anders Végh Blidlöv
Förlag: Bonnier Carlsen 2022
ISBN: 9789179774059
Antal sidor: 124