Förintelsen

Boken Förintelsen har precis kommit ut på lättlästförlaget Vilja. Den är en bok i serien Vilja veta som innehåller böcker om många aktuella samhällsfrågor. Serien riktar sig främst till ungdomar och vuxna, men finns intresset kan böckerna förstås även läsas av yngre.

Förintelsens minnesdag uppmärksammas i dagarna på skolor och bibliotek runt om i landet. Författarna Moa Candil och Bengt Fredrikson ger oss det historiska sammanhanget runt förintelsen med Tysklands historia under början av 1900-talet  och grundläggande information om Adolf Hitler. Nazisternas maktövertagande och det politiska och militära händelseförloppet under andra världskriget skildras, men fokus ligger på det som direkt har med förintelsen att göra. 

Rasismen som tankegods förklaras, även hur den varit helt accepterad i Sverige, och den historiska särbehandlingen av judar finns med som viktig bakgrund. Och så skildras den fruktansvärda upptrappningen av raspolitiken i Tyskland fram till Den slutgiltiga lösningen som formulerades 1942 och fasorna som utspelades under krigets slutskede. Candil och Fredrikson skriver inte bara om judar, utan även romer och andra utsatta grupper nämns. Några enskilda personer får egna kapitel i boken: det är en ung judisk tjej som ägnade sina tonår under kriget åt att kämpa mot nazisterna samt Anne Frank och Hédi Fried.

I bokens slutord skriver författarna om vikten av att inte blint lyda order. De skriver också:

 Förintelsen visar också hur farligt det är att dela upp människor i grupper. När vi gör det, är det lätt att tänka att vissa grupper är bättre än andra. Eller att de har mer rätt till en plats än någon annan grupp.

Och så citerar de Hédi Fried som uppmanar oss att aldrig vänja oss vid orättvisor. 

Ja, det är frågor som tyvärr ständigt är aktuella både i världen och i Sverige. Det är svåra ämnen som vi vuxna inte får väja för att ta upp med våra ungdomar. Boken Förintelsen borde läsas på alla högstadier tillsammans med någon av de många skönlitterära skildringar som finns av förintelsens fasor. 

Cilla Dalén

Förintelsen
Författare: Moa Candil och Bengt Fredriksson
Vilja förlag 2024
ISBN 9789179496388
63 sidor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *