Fiskmuseet

Fiskmuseet är en faktabok om 13 olika spännande arter som lever i vatten, varav de flesta är fiskar. Varje art presenteras i en text som berättar om det speciella med arten och ger några andra viktiga basfakta. Språket är ganska enkelt och ibland finns det ett du-tilltal till läsaren. 

Rödläppad fladdermusfisk promenerar runt på botten, ett par fenor funkar som ben. Sillkungar kan bli 9 meter långa. Om en sjöstjärna tappar en arm kan den växa ut igen, och ibland kan det växa ut en ny sjöstjärna från armen också! Ja, det är spännande arter författaren och illustratören Natali Arvidsson valt ut. 

Bilderna i boken är mer skojiga än informativa, även om man får en viss uppfattning om djurens utseende av bilderna. Det är ett annorlunda grepp att låta det se ut som om djuren visas på ett museum. Miljöerna runt djuren är tavelramar och enkla interiörer i stället för hav, men tyvärr har inga skyltar som brukar finnas på museer kommit med. Det finns ett par uppslag med bara bilder och på det ena blir jag lite osäker på vilka fiskar som avbildas. Många bilder är liksom porträtt av fiskarna rakt framifrån – de är väldigt roliga.

Detta är Natali Arvidssons första bok, och kanske kan hon till nästa bok fundera över och utveckla samspelet mellan informationen i texterna och i bilderna. Det finns detaljer i bilderna som jag skulle vilja veta vad de föreställer, och en del uppgifter i texterna hade jag önskat var tydligare illustrerade i bilderna.

I början av boken finns nästan en innehållsförteckning. Där räknas alla arterna i boken upp och det är synd att förlaget inte passat på att fixa en sidnumrering så att man lätt kunnat leta upp den art man är intresserad av.

+ Faktagranskad av expert

Cilla Dalén

Fiskmuseet
Författare och illustratör: Natali Arvidsson
Idus förlag 2023
ISBN 9789180921275
35 sidor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *