Två böcker om extremväder

Extremväder – det är sådant väder som påverkar oss människor kraftigt, med fara för liv och egendom. Ungefär som just nu, med mängder av regn och dessutom kraftig blåst. Men vi i Sverige är ändå relativt förskonade, i ett internationellt perspektiv är det väl mest kylan som kan vara extrem men den är vi ju vana vid och kan hantera. 

Jag har läst två faktaböcker om extremväder utgivna 2022. Båda är översatta från engelska och en smula anpassade till svenska läsare. I övrigt är de helt olika.

Fakta om extremväder av Nancy Dickman är en lättläst bok från Nypon förlag. Mer än hälften av satsytan upptas av fotografier som illustrerar texten. Boken förklarar enkelt och kortfattat fenomen som orkaner, översvämningar, tromber, snöstormar och värmeböljor. Dessutom står det om krisplaner, krislådor och lite om meteorologers arbete. Extremväder kopplat till klimatförändringar nämns inte alls. Som alla böcker i Fakta om-serien har den en innehållsförteckning, mycket enkelt register och vissa ordförklaringar.

Ett problem med boken är att den inte är skriven utifrån svenska förhållanden, trots att den i tilltalet ger intrycket av att vi som läser ska få goda råd. Till exempel sägs orkaner och regn orsaka översvämningar, medan snösmältning inte nämns. Det finns också ett uppslag som handlar om trombövningar i andra länder medan sådant som hur man ska klä sig för att klara stark kyla och snöstorm inte nämns. På några ställen är meningar infogade som förtydligar att det som står inte är aktuellt i Sverige. 

Jag tycker att förlaget i stället för att översätta den här boken skulle låtit göra en bok om spektakulära extremväder i världen, utan några halvdana försök att koppla boken till hur man ska överleva i Sverige. Och så kunde de gjort en helt annan bok som handlar om sådana extremväder som finns och blir allt vanligare i Sverige, och gett goda råd om hur vi kan skydda oss mot dem.

Barnens uppslagsverk: extremväder av Jack Challoner är i många avseenden raka motsatsen. Den innehåller massor med information i olika korta textavsnitt, grafiska element och bilder. Det är avancerad text med komplicerat språk, trots att förlaget anger att den passar läsare från nio år. Klimatförändringarnas påverkan och betydelse för extremväder nämns kortfattat på några ställen. 

Boken är lockande att bläddra i, med många starka bilder som skapar nyfikenhet. På vissa ställen är informationen motsägelsefull och många förklaringar är svåra att förstå. En konstig detalj är att små textrutor om olika personer har rubriken ”ögonvittne” trots att det sällan handlar om att de bevittnat någonting utan snarare uträttat något. 

Det finns ett fint uppslag i slutet med tips på ställen i Sverige att besöka och länkar till några bra webbplatser på svenska för att lära sig mer om väder och klimat. Boken har ordentlig innehållsförteckning, ett bra register men en ordlista som nog inte är riktigt genomtänkt.

Den här boken funkar utmärkt som en bok att bläddra i, läsa lite här och där och bli förbluffad. Särskilt bildmaterialet är stimulerande för nyfikenheten. Men den som verkligen vill förstå de olika processer som skapar extremväder, och den som är intresserad av klimatförändringarnas påverkan, den får nog läsa vidare någon annanstans.

Cilla Dalén

Fakta om extremväder
Författare: Nancy Dickman
Översättning och bearbetning: Linda Skugge
Förlag: Nypon förlag 2022 (originalutgåva 2021)
ISBN: 9789179877132
Antal sidor: 40 

Barnens uppslagsverk: extremväder
Författare: Jack Challoner
Översättare: Shu-Chin Hysing
Förlag: Lind & co 2022 (originalutgåva 1995, senast reviderad 2021)
ISBN: 9789180183284
Antal sidor: 72 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *